Vihreä mies Juntunen - Politiikan liito-orava Festina lente

Sopimusten visualisoinnilla järkeä palveluiden hankintaan

Tieto näkyväksi -seminaarissa Stefania Passera ja Helena Haapio pitivät erinomaisen ja yllättävän esityksen. He ovat soveltaneet informaation visualisointia erilaisten sopimusten tekemiseen ymmärrettäväksi ja havainnolliseksi.

He käyttivät esimerkkitapauksena kanadalaista teleoperaattoria, joka oli käyttänyt muutamia vuosia kiistelyyn siitä, onko toisella osapuolella oikeus irtisanoa sopimus vuoden (1) jälkeen vai oliko tehty viiden (5) vuoden sopimus.

Esimerkkitapauksessa vain yksi , (pilkku) riitti aiheuttamaan merkittävästi erilaisen ymmärryksen sopimuksen iritsanottavuudesta. Operaattori maksoi lopulta vielä 2,1 miljoonaa kanadan dollaria ylimääräistä, koska hävisi jutun. Visualisoituna erilaiset ymmärrykset oli helppo havaita.

Uuden Suomen kunnallisvaalikiertueella kysyin terveydenhuollon palveluiden järjestämistä koskevan sopimuskentän tilanteesta. Sain vastaukseksi, että se "on muutoksessa". Mielestäni on äärimmäisen tärkeää saada tähän asiaan selvyyttä ja kirkkautta ennen kuin teemme laajamittaisia linjauksia palveluiden järjestämisestä. Millaisilla sopimuksilla niitä hallitaan?

Olemassa olevista sopimuksista tiedetään se, että ne ovat tuottaneet usein hyvin kalliita palveluita ja asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, koska sopijapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen eritavalla.

Passeran ja Haapion pääteesi onkin, että sopimus pitää mieltää johtamisen välineenä, jolla minimoidaan riskejä eikä paperina, joka repostellaan oikeudessa vahingon jo tapahduttua. Se on aina kaikken kallein tapa. Markkinaoikeus on pullollaan tällaisia tapauksia. Osto-osaamisen puute on nimetty yhdeksi kuntien palvelutuotannon heikoksi lenkiksi.

Helsingissä on aivan ehdottomasti aloitettava sopimusten visualisointi. Riipuen sopimuksen monimutkaisuudesta visualisoidun sopimusproton saa aikaan 1-3 kuukaudessa. Minä aloittaisin IT palveluista ja vanhusten palveluista heti.

Ajatus on peräisin ilmeisesti saksan kieliseltä alueelta. Hmmm, kukahan viitsisi visualisdoida Immanuelin Kritik der Reinen Vernunftin ;-)  

User-Centered Contract Design: New Directions in the Quest for Simpler Contracting from StefaniaPassera

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat